elevage berger allemand,vente chiot berger allemand la vallée des cattleyas

LA VALLEE DES CATTLEYAS
ABC du BA , Il n'est pas premier par hasard

berger allemand la vallée des cattleyas,chien berger allemand

RESULTAT Du Championnat Allemand 2010 de bergers allemands
Nuremberg (Juge SV : )

Classe travail mâles berger allemand

Ausleses
VA 1 Ober von Bad-Boll
VA 2 Remo vom Fichtenschlag
VA 3 Yerom vom Haus Salihin
VA 4 Kwantum vom Klostermoor
VA 5 Shicco von der Freiheit Westerholt
VA 6 Arex von der Wilhelmswarte
VA 7 Ustinov vom Römerland
VA 8 Gigolo von der Bärenschlucht
VA 9 Quattro von der Partnachklamm
VA 10 Sultan von der Jahnhöhe
VA 11 Nino von Tronje
VA 12 Guccy vom Heinrichplatz
VA 13 Paer vom Hasenborn
Excellent
V 1 Peik vom Holtkämper Hof
V 2 Mentos vom Osterberger-Land
V 3 Gio vom Frankengold
V 4 Digger vom Elzmündungsraum
V 5 Bill von der Fürstenau
V 6 Cirrius v. Haus Thalie
V 7 Koby von Fidelius
V 8 Hatto vom Hühnegrab
V 9 Ober della Valcuvia
V 10 Ballack zur Worringer Rheinaue
V 11 Zerxis vom Osterberger-Land
V 12 Roy Terrae Lupiae
V 13 Team Marlboro Tiger
V 14 Yukan v. Gafieger Hof
V 15 Kanto von der Karl-May Höhle
V 16 Bix von Arlett
V 17 Veron vom Externstein
V 18 Rony vom Fürst-Georg-Brunnen
V 19 Baru vom Fürstenbrunn
V 20 Pardo vom Baruther Land
V 21 Obi-Wan zum Kolbenguß
V 22 Estor Team Gleisenauer Schloß
V 23 Peru v. b. Harten
V 24 Sirio vom Rauhtal
V 25 Ferrari vom Agilolfinger
V 26 Geronimo vom Amur
V 27 Lucky vom Meierhof
V 28 Chivas von Bad-Boll
V 29 Bobo v. Arlett
V 30 Unkas vom steilen Ufer
V 31 Watz von der Neudenauer Holzsteige
V 32 Atlas vom Bierstadter Hof
V 33 Ohio vom Lastal
V 34 Hippi Crveni Mayestoso
V 35 Hillson von Athaba
V 36 Willow vom Heidknapp
V 37 Wodin vom Holtkämper See
V 38 Arek von Haus Gerstenberg
V 39 Natz vom Land Mecklenburg
V 40 King aus der Schloßstadt
V 41 Fernando von der Wilhelmswarte
V 42 Harris vom Assaut
V 43 Ken dei Monti della Laga
V 44 Quaks vom Holtkämper See
V 45 Ringo Crveni Mayestoso
V 46 Kyros vom Drei Birkenzwinger
V 47 Odin vom toten Niersarm
V 48 Kim degli Achei
V 49 Ebafarmens Izaro
V 50 Tornado von den Paderquellen
V 51 Gaucho v. Estherlager
V 52 Icon von Bad-Boll
V 53 Tyson vom Emkendorfer Park
V 54 Volko vom Status quo
V 55 Vigu von der Urbecke
V 56 Wotan vom Kleinen Holzweg
V 57 Harz von Bad-Boll
V 58 Aiko vom Leithawald
V 59 Yupp vom Heidknapp
V 60 Addy vom Finkenschlag
V 61 Azuro v. Haus Katsboghte
V 62 Uso von der Freiheit Westerholt
V 63 Ausenbergs Amir
V 64 Quanton Framato Rolau
V 65 Ulfo vom Winnloh
V 66 Mischaland's Solo
V 67 Quai vom St.-Michaels-Berg
V 68 Iko v. Termitenstaat
V 69 Koni Feetback
V 70 Karlos d' Ulmental
V 71 Pakros del Colle Guasco
V 72 Maffey von der Urbecke
V 73 Ben vom Haberland
V 74 Umax vom Wimbach-Schloß
V 75 Benz vom Luchweg
V 76 Camillo von Pallas Athene
V 77 Quino vom Praester-Land
V 78 Odin v. Twentebloed
V 79 Haras vom Akrobat
V 80 Aiko vom Buchholz-Hof
V 81 Inox vom Valtenberg
V 82 Apoll v. Globalhaus
V 83 Falkos von der Liebeswarte
V 84 Azlan Petit Geant
V 85 Nilo von der Falkenkanzel
V 86 Lennox vom Haus Clanora
V 87 Happu von der Feuerbacher Höhe
V 88 Astro du Domaine d'Aigleville
V 89 Tasso vom Suentelstein
V 90 Puk vom Bad Wäldle
V 91 Gorby von der Grotte
V 92 Senno v. Pavora
V 93 Django vom Nachrodter Hof
V 94 Wobo von Regina Pacis
V 95 Xwattro vom Stieglerhof
V 96 Imar v. Staring
V 97 Yupp von der Grafenburg
V 98 Fest Kiefer Dominik
V 99 Bastian vom Real Favorita
V 100 Deros v. Dan Alhedy's Hoeve
V 101 Irco vom Usinger Schloß
V 102 Warso v. Simonhof
V 103 Harvey v. Oostweg
V 104 Bricards Jazco
V 105 Pantum vom Wiedeck
V 106 Aslan von der Bismarcksäule
V 107 Pat vom Ritterberg
V 108 Merlin von den Vennteichen
V 109 Frank v. Marlu
V 110 Wick vom Silberhals
V 111 Enrico vom Patersweg
V 112 Max von der Zöller
V 113 Nike von der Mäusespitz
V 114 Canto von der Schiffbauer-Straße
V 115 Milan Denzel v. Twentebloed
V 116 Billy da Festa da Hera
V 117 Pascha vom Ascherloch
V 118 Ole vom Messina
V 119 Irko von der Kräule
Droits d'auteurs et Copyrights
Toutes les images, photos, vidéos et textes sur ce site sont protégés par copyright.
La reproduction et l'exploitation de ces images, photos, vidéos et textes sont strictement interdites
sans accord écrit au préalable
Retour  Retour Accueil  Plan du site